7 december 2023

Het bestuur is onderverdeeld in een kern van voorzitter, secretaris en penningmeester dat wordt bijgestaan door de voorzitters van de technische en jeugdcommissie, de wedstrijd/scheidsrechter-coordinator, de ledenadministrator en de webmaster. Het kernbestuur vergadert gedurende het seizoen maandelijks. Het volledige bestuur schuift aan het begin, halverwege en aan het eind van het seizoen ook aan.

De taken van de voorzitter:

  • De belangrijkste taak van een voorzitter is dat hij/zij het totale overzicht van de vereniging heeft en de voortgang bewaakt.
  • De voorzitter van de volleybalvereniging is benaderbaar en in staat om het belang van alle leden te behartigen.
  • Waarbij er oog is voor het individu, een team en het verenigingsbelang. Samen zijn wij volleybalvereniging Peize.

De taken van de penningmeester:

  • Verantwoordelijk voor het voeren van de administratie en het doen van betalingen
  • Verantwoordelijk voor het invoeren van de mutaties van leden in Sportlink (incl extra trainingstijd)

De taken van de secretaris:

  • Bijhouden van de inkomende post en e-mail en dit doorzetten naar de juiste personen.
  • Inplannen, voorbereiden en uitwerken van bestuursvergaderingen
  • Inplannen, voorbereiden en uitwerken van de algemene ledenvergadering
  • Meedenken over zaken in het belang van de vereniging

De bestuursleden zijn bereikbaar via een contactformulier met de contactknop bovenaan iedere pagina.